Výkup papiera

VÝKUP PAPIERA

Letáky, časopisy, noviny, knihy (bez obalov/po dohode aj s obalmi), cele netriedené archívy, skartovaný papier. Papier nesmie obsahovať prímesy kartónu, ani iných odpadov.

Vydávame potvrdenia o vykúpenom množstve pre OZV.